SOSTENIBILITAT

A Fira de Barcelona ens comprometem amb el desenvolupament sostenible la protecció del medi ambient l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic.

Ens hem adherit als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030, adaptant la nostra estratègia corporativa al objectius i ampliant aquest compromís als nostres equips, esdeveniments, expositors i visitants.

L’alineament amb els ODS implica tanmateix assumir la responsabilitat de qüestions tan importants com la qualitat de vida, el benestar i la prosperitat de les generacions presents i futures.

Establim pautes d’actuació, que recollim a la nostra Política de Sostenibilitat, conforme amb el nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

1


EFICIÈNCIA I CONSUM ENERGÈTIC

L’eficiència energètica del recinte és una peça fonamental dins la estratègia de sostenibilitat de Fira de Barcelona. Som conscients del valor dels recursos i, per aquest motiu, centrem part dels nostres esforços en l’estalvi energètic mitjançant l’ús d’energies renovables de manera eficient i racional, instal·lant les tecnologies i els equips més avançats.


Energia i energies renovables

El consum energètic de les instal·lacions de Fira de Barcelona prové un 100% d’energia verda, a partir de fonts renovables com ara la solar, eòlica, hidràulica, biomassa, mareomotriu, geotèrmica i biogàs incloent tots els consums generat als locals de restauració, estands, espais expositius i activitat congressual, així com a la resta d’instal·lacions del recinte. El 40% d’aquesta energia es produeix a parcs eòlics locals, evitant pèrdues a la xarxa elèctrica.

Fira Gran Via disposa a més de 25.900 panells solars fotovoltaics instal·lats en més de 135.000 metres quadrats del recinte que generen 5,86 GWh d’electricitat/any, eliminant un total d’emissions anuals de 2.200 tones de CO².

Aire condicionat

El recinte de Gran Via forma part del Districte Sud de Heating and Cooling, un sistema d’avantguarda tecnològica en condicionament eficient i sostenible.

Aquest mètode es basa en la generació d’aigua calenta i freda en plantes centralitzades que posteriorment subministren aigua als clients, mitjançant una xarxa de canonades. En el cas del recinte de Gran Via, l’aigua del subministrament prové de tres plantes de generació de biomassa, regasificació i trigeneració. Aquestes plantes també utilitzen energia verda. Per tant, tota l’energia, així com l’aigua necessària per al sistema d’aire condicionat es generen de manera sostenible.

Eficiència energètica

A Fira de Barcelona treballem per millorar l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de tecnologia LED amb un baix consum i de sistemes de control del consum de la il·luminació.

Tots els subministraments del recinte com la llum, aigua, gas i energia tèrmica són controlades a través de Sistemes de Control d’Edificis (BMS) en temps real, amb un programa de gestió energètica que permet l’anàlisi i la presa de decisions precisa orientada cap a l’estalvi energètic. Tota la il·luminació i el sistema del recinte està controlat mitjançant el programa DEXMA/SCADA 24/7.

Petjada de carboni

Gràcies a les iniciatives en marxa, l’activitat de Fira de Barcelona ha reduït la seva petjada de CO2. L’ús d’energies 100% renovables ha permès, per exemple, eliminar l’emissió de 12.500 tones de CO2 per any.

Fira també forma part del Net Zero Carbon com a institució signatària de l’acord. El Net Zero Carbon és una iniciativa global impulsada pel sector dels esdeveniments per abordar el canvi climàtic i complir els objectius de l’Acord de París de les Nacions Unides.

Compensació de CO2

Des de Fira de Barcelona, oferim el servei de càlcul de petjada de carboni per a organitzadors, expositors i assistents així com la gestió de la compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. La compensació es realitza mitjançant la inversió en projectes respectuosos amb el medi ambient com ara la reforestació, les energies renovables o la captura i combustió del metà.

També oferim assessorament en sostenibilitat per als organitzadors que vulguin posar en marxa iniciatives per millorar la seva petjada mediambiental.

Aigua

S’ha reduït el consum d’aigua al recinte mitjançant la instal·lació d’urinaris sense aigua i utilitzant aigües subterrànies per a les fonts d’aigua exteriors, tant a la Fira Gran Via com a Fira Montjuïc. Les aixetes dels lavabos són de tancament automàtic, a la majoria dels banys.

2

LA GESTIÓ DE RESIDUS

Les infraestructures necessàries per a la realització d’esdeveniments són exigents i complexes. Una de les qüestions principals és gestionar el gran volum i diversitat de residus generats durant els esdeveniments.

Fira de Barcelona treballa per minimitzar aquest impacte mitjançant iniciatives que segueixen els criteris d’economia circular: reduir, reparar, reutilitzar, recuperar i reciclar. A continuació detallem una sèrie d’accions concretes que s’estan implementant

Informes del punt verd i de residus

El recinte disposa d’un punt verd fix per optimitzar la recollida de residus amb personal degudament format per gestionar aquest espai. Reciclem els residus de vidre, oli, cartró, fusta, residus orgànics i cartró amb compactadores al recinte.

També disposem de bàscules mòbils que ens permeten comptar amb un exhaustiu seguiment dels residus i oferim informes posteriors a l’esdeveniment amb el total de tones generades cada dia per tipus de residu.

Patrulles de control de residus i contenidors de reciclatge

Des de Fira de Barcelona, recomanem la contractació de patrulles de gestió i control de residus dins dels pavellons expositius per fer el seguiment dels residus generats durant el muntatge i el desmuntatge de les fires, per garantir que els muntadors separen els residus – paper i cartró, vidre, plàstics, etc.

Durant el muntatge i el desmuntatge es poden contractar contenidors de fusta, aglomerat, plàstic i residu mixte.

Neteja sostenible

En l’àmbit de la neteja, utilitzem bosses d’escombraries de plàstic reciclat, productes de neteja en grans envasos (a granel) i eliminem el plàstic a l’embalatge de consumibles de proveïdors. Prioritzem l’ús de productes 100% ecològics, i sempre no contaminants o nocius pel medi ambient. El paper dels lavabos de Fira és paper amb temps de desintegració ràpid.

Papereres de reciclatge

Podem oferir papereres de reciclatge amb diferents colors per a la segregació dins els pavellons, oficines, restaurants i espais de càtering. A més, també oferim grans contenidors amb cobertes per la gestió de residus orgànics o de vidre.

Cap al residu zero

Fira de Barcelona col·labora amb el projecte ‘Cap al Residu Zero’ promogut per l’Ajuntament de Barcelona en els nostres salons propis, on promovem diferents iniciatives per reduir els residus i augmentar l’eficiència en la gestió de recursos (reciclatge de vidre, abonaments gratuïts de transport públic, donació d’aliments, donacions de material sobrant…).

8.000

tones de residus


És el volum que transferim anualment per a recuperació.

3


CATERING SOSTENIBLE

El departament de càtering de Fira de Barcelona, Gastrofira, està compromès amb la promoció de pràctiques sostenibles i en la implementació dels objectius marcats dins dels ODS, reforçant els vincles entre l’alimentació, les persones i el planeta.

Des de Gastrofira hem posat en marxa diverses iniciatives per reduir el malbaratament alimentari, desenvolupar programes per a la producció precisa d’aliments i la reducció del plàstic d’un sol ús, entre moltes d’altres accions.

Per a més informació: https://www.gastrofira.com/ca/sustainability/


Espigoladors dona una segona oportunitat a fruites i verdures lletges i imperfectes alhora que empodera les persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible

Cap a la reducció de plàstics

Gastrofira ha posat en marxa una estratègia de reducció del plàstic d’un sol ús en tots els seus càterings, produccions i punts de venda proporcionant materials reutilitzables de porcellana, augmentant-ne l’ús dels compostables i reciclables, introduint el bioplàstic (PLA) i descartant el plàstic un sol ús.

Treballem amb materials altament reciclables com l’alumini i descartem aquells materials que puguin generar confusió als assistents. Ens comprometem a reciclar tots els residus orgànics a les nostres cuines i restaurants de producció.

Fomentem l’ús de fonts d’aigua i aigua de l’aixeta d’osmosi per evitar l’ús d’ampolles de plàstic.

Donació de l’excedent alimentari

Des de Gastrofira donem regularment aliments saludables i excedents a persones en risc d’exclusió a través del programa “Barcelona comparteix menjar” en col·laboració amb l’ONG Nutrició sense Fronteres. Ajudem als organitzadors a crear una oferta on puguem assolir els nostres objectius de sostenibilitat i reduir el malbaratament alimentari.

També oferim un nou servei de donació de material alimentari no utilitzat (plats, coberteria, taules, etc.) a entitats socials (com la Creu Roja, entre d’altres) a través de l’Ajuntament de Barcelona, ​​o el reciclatge d’olis vegetals per a finalitats socials a Rastro Solidari.

Proveïdors locals i menús sostenibles

Per tal de reduir el CO2 produït pel transport, a Gastrofira ens comprometem a col·laborar amb proveïdors i productors locals, així com que un 60% dels productes adquirits per a la producció de càterings siguin d’origen local. A més, requerim als nostres col·laboradors i proveïdors que segueixin polítiques sostenibles. També adaptem els menús als productes de temporada i treballem conjuntament amb els organitzadors creant ofertes de càtering més sostenibles i saludables per als seus esdeveniments.

Fruites i verdures imperfectes

També col·laborem amb Fundació Espigoladors, una ONG que lluita contra el malbaratament alimentari, donant una segona oportunitat a fruites i verdures lletges i imperfectes. Aquestes accions empoderen alhora a les persones en risc d’exclusió social de manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.

4

SERVEIS SOSTENIBLES

El compromís de Fira de Barcelona amb la sostenibilitat s’estén a tota la xarxa de subministrament i cadena de producció dels esdeveniments. Tanmateix, treballem amb proveïdors locals per reduir la petjada de carboni i fomentar l’economia local.

Cadena de suministrament sostenible

A l’hora de seleccionar tots els nostres proveïdors incloem criteris ambientals, socials i laborals, amb requisits que van des de les certificacions (ISO, EcoVadis, Biosphere, LEEDS, IQNet…) a la igualtat de gènere, RSC, polítiques inclusives, informes de sostenibilitat anual, materials de producció sostenible, reducció de plàstics, eficiència energètica i gestió de residus, entre molts d’altres. L’ambientalització de la contractació pretén impulsar una millor oferta de productes i serveis que facin un ús més eficient dels recursos, potenciar la innovació i la gestió ambiental, laboral i social de tota la cadena de subministrament.

Projectes sostenibles

Conceptualitzem, dissenyem i produïm els nostres projectes, prioritzant la circularitat i anàlisi de vida dels productes amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental del projecte. A més, prioritzem materials amb ecoetiquetes, materials reciclats i/o fàcilment reciclables, com, per exemple, la fusta, materials amb etiquetes FSC i/o PEFC, alumini reciclat, tèxtil/lones produïdes amb materials reciclats, suro, cautxú, cartró, etc.

Alternatives de senyalització sostenible

La senyalització impresa compren una amplia oferta de materials alternatius sostenibles i innovadors per a la majoria dels elements al nostre catàleg. A més, a les nostres licitacions, afegim criteris de sostenibilitat per a l’avaluació final dels nostres proveïdors oficials:

· Tenir la certificació Green Guard o equivalent que acrediti l’ús de tintes sostenibles o naturals, evitant compostos orgànics volàtils perillosos.
· Oferir materials més sostenibles com polipropilè amb base d’algues farciment, bambú, fibra de residus agrícoles o teixits de cànem teixits (reducció de materials amb un impacte ambiental negatiu).
· Utilitzar PET reciclat o material sostenible als embalatges.
· Certificat de gestió de residus o plans de seguiment que garanteixin la qualitat i la seva destinació final.
· Disposar d’un sistema de gestió ambiental certificat segons les normes ISO 14001, i sistemes de gestió ambiental com EMAS o equivalent.

Proveidors locals

Col·laborem amb proveïdors locals amb oficines i magatzems propers, fet que redueix la petjada de carboni en el transport i contribueix a la reducció del seu impacte ambiental de les seves activitats.

Foment d’accions sense paper

El passis de muntatge de Fira de Barcelona són digitals i es poden afegir al moneder dels dispositius mòbils.

Servei de construcció d’estands

Oferim la possibilitat d’utilitzar estands sostenibles que inclouen mesures d’eficiència energètica, reciclatge, eco disseny i optimització dels serveis per minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat firal.

Ús de moqueta reciclada

Tota la moqueta instal·lada a Fira de Barcelona és reciclable, i animem als esdeveniments a reciclar-la, fomentant d’aquesta manera la implementació d’una economia circular.

5


COMPROMÍS SOCIAL

Fira de Barcelona promou la cultura de la cooperació i solidaritat entre tota la plantilla i treballa conjuntament amb institucions, organitzacions i entitats socials per desenvolupar projectes que contribueixin a construir millors societats i donar suport a les comunitats locals.

70

tones de menjar cuinat


Des del 2012, Nutrició sense fronteres ha lliurat 70 tones d’aliments cuinats a 15 entitats socials.


Col·laboracions Gastrofira

Donem suport a entitats locals en les seves iniciatives de foment de la inserció laboral de joves, amb l’objectiu de fomentar les seves competències i reforçar la confiança que necessiten per tenir experiències d’èxit. Col·laborem amb diferents entitats de l’àmbit del sector social amb l’objectiu de fomentar el treball per persones en risc d’exclusió, la diversitat i la interculturalitat:

· Cuina Justa

Aquest programa promou i fomenta la inclusió social i l’ocupació de les persones amb discapacitat oferint un lloc de treball que es justifica per la seva eficiència i racionalitat econòmica, que dona com a resultat un producte amb un alt nivell de compromís i qualitat. És, per tant, un projecte social i solidari, que ajuda a les persones a construir una identitat com a treballador i ciutadà, combinant els objectius econòmics i socials.

· Crisol

Crisol fomenta les relacions interculturals i el reconeixement de la diversitat a través del menjar i el talent dels nostres xefs, obrint noves oportunitats i donant suport als nous talent emigrants amb iniciatives empresarials.

Voluntariat del personal

El personal de Fira de Barcelona ha col·laborat amb entitats com el Banc d’Aliments, Fundació Èxit (contra l’abandonament escolar mitjançant programes educatius innovadors), Càritas, la Fundació San Juan de Dios i l’ Alt Comissionat de les Nacions per als Refugiats (ACNUR).

Pandèmia del covid

Fira de Barcelona va rebre el premi d’Operacions i Serveis de la UFI del 2021 en reconeixement a la seva versatilitat davant la crisi derivada de la COVID-19.

Amb aquest guardó, la UFI reconeix les iniciatives implementades per Fira de Barcelona en col·laboració amb diferents entitats locals per a respondre al context de pandèmia i recuperar l’activitat amb un doble objectiu: promoure la celebració d’esdeveniments a curt termini i establir solucions als desafiaments futurs aportant valor en un entorn post Covid (amb instal·lacions com un punt de vacunació massiva o un hospital temporal)

6

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

Fira de Barcelona promou l’ús del transport públic, desplaçament a peu o en bicicleta durant la seva estada a Barcelona, ​​o en el cas de necessitar un vehicle, triar-ne un de no contaminant.

El recinte de Fira Gran Via és un espai totalment accessible i sense obstacles que garanteix la plena participació de tots els assistents. Tots els aparcaments disposen de places especials reservades per a persones amb discapacitat.

Transport públic

Fira de Barcelona està ben comunicada amb la xarxa de transport públic de l’àrea metropolitana amb nombroses parades d’autobús, metro i tren a prop dels nostres recintes. El metro també connecta el recinte amb l’aeroport. A més, comptem amb aparcament de bicicletes compartides prop del recinte.

Foment de l’ús de la bicicleta

Fomentem l’ús de vehicles de mobilitat personal i bicicletes. Els nostres espais tenen accés a carrils bici.

Foment del vehicle elèctric

El recinte disposa de 18 punts de recàrrega per als visitants i 12 per a proveïdors.

Foment del transport sostenible pels treballadors

El recinte de Fira Montjuïc disposa d’una zona d’aparcament per bicicletes i patinets juntament amb 12 taquilles. L’aparcament situat al carrer Lleida també disposa de 10 aparcaments addicionals per a bicicletes.

Accessibilitat

L’accés al recinte des del transport públic i des de les diferents plantes de l’edifici es realitza mitjançant ascensors amb portes automàtiques i panells de control d’ascensor que es troben a una alçada accessible (entre 850-1100 mm) i tenen escriptura en Braille per a assistents amb discapacitat visual. La funció d’intercomunicació està disponible mitjançant el botó d’alarma.

Tots els passadissos tenen un mínim d’amplada lliure suficient per garantir un desplaçament fàcil i les escales estan equipades amb baranes de seguretat. Els lavabos disposen d’almenys una cabina adaptada per a ús amb cadira de rodes, amb una amplada mínima de 1200 mm, agafadors i pica baixa.

Els nostres taulells de recepció també estan adaptats amb una posició a una alçada de 80cm. Disposem de cadires de rodes per a assistents i també podem oferir patinets de lloguer

Accessibilitat a sales de conferència

En el nostre reglament d’espai sempre reservem espais per a cadires de rodes dins les sales de congressos i sessions.

Navilens

El recinte de Fira Gran Via està totalment equipat amb codis intel·ligents (etiquetes) NaviLens.

NaviLens millora l’accessibilitat de les persones amb discapacitat visual i fa del local un espai més inclusiu. La senyalització i la informació del lloc està disponible en més de 36 idiomes mitjançant una aplicació mòbil que detecta les etiquetes des de llargues distàncies sense necessitat de centrar-se en l’etiqueta.

7


PREMIS I CERTIFICACIONS

L’any 2021 Fira de Barcelona va rebre la ISO 14001 pel seu Sistema de gestió medi ambiental.
La certificació estableix els requisits per a un sistema de gestió ambiental (pla, política, revisió i accions correctives) per millorar el rendiment ambiental de les organitzacions i contribueix als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible:


Fira de Barcelona va signar el Net Zero Carbon Events Pledge l’any 2021. Connectat a programes com els Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (UNSDG), la iniciativa pretén impulsar una acció global per al sector d’esdeveniments per abordar el canvi climàtic i complir els objectius de l’ Acord de París.


L’any 2021 Fira de Barcelona va ser guardonada amb el Premi de la UFI d’ Operacions i Serveis, en reconeixement de les iniciatives implementades per Fira en col·laboració amb diferents entitats locals per tal de donar resposta al context de pandèmia i pel rellançament dels esdeveniments, aportant valor en un període post-COVID, amb la instal·lació d’un centre de vacunació massiva punt i un hospital temporal.


El 2019 Fira de Barcelona va signar el Compromís Barcelona Biosphere de Turisme Sostenible, que té com a objectiu fer de la ciutat una destinació sostenible, ampliant les bones pràctiques per a tot tipus de serveis turístics, productes i equipaments. Biosphere reconeix les empreses que estan compromeses amb la gestió responsable i el respecte pel medi ambient, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere així com la contribució a la millora de la situació social i econòmica.


L’any 2017 Fira de Barcelona va rebre el Premi de la UFI al Desenvolupament Sostenible com a “Millor destinació en la seva implementació de les iniciatives de Sostenibilitat”. El premi reconeix l’aposta de la institució per la sostenibilitat i el seu esforç per col·laborar estretament amb les autoritats, entitats locals i altres operadors perquè Barcelona sigui una destinació de referència en matèria de sostenibilitat en el sector firal, reconeixent mesures com l’eficiència energètica, el disseny ecològic, la gestió de residus, el Programa de RSC, processos sense paper, consultoria gratuïta i donació.


Fira de Barcelona va ser guardonada amb el Premi a la Innovació AIPC el 2013 per al desenvolupament d’una acreditació NFC aplicada per primera vegada a un recinte durant el Mobile World Congress 2013. La tecnologia innovadora va permetre que l’accés a l’event es fes de forma més ràpida i segura, eliminant la necessitat d’acreditacions físiques.

8


CHECKLIST

Amb el següent checklist pretenem ajudar els organitzadors a comprendre l’abast i les possibles accions en matèria de sostenibilitat durant el seu esdeveniment.

PLANIFICACIÓ I COMUNICACIONS


✓ Establiu els objectius de sostenibilitat de l’esdeveniment i treballeu amb els nostres equips de Fira per assolir aquests objectius.


✓ Tingueu en compte les 8 R: reduir, substituir, reutilitzar, reciclar, recuperar, refusar, rebutjar, repensar.


✓ Utilitzar les xarxes socials per promoure les iniciatives sostenibles prèvies a l’esdeveniment i els èxits de l’esdeveniment.

PROMOCIÓ COMERCIAL, SENYALITZACIÓ I IMPRESSIÓ


✓ Utilitzeu alternatives electròniques, sense plàstic i sense paper: acreditacions digitals, fulletons digitals, retolació digital


✓ Exploreu les opcions sostenibles de senyalització d’esdeveniments amb els nostres equips de Fira (utilitzant elements sense PVC, tintes vegetals, etc.)


✓ Reduïu o eviteu la impressió de materials promocionals


✓ Produïu merchandising responsable amb impacte positiu (local, de comerç just o part d’un projecte social, fet amb materials sostenibles, sense plàstics…) , si se’n utilitza algun.


✓ Construïu zones o estands amb materials sostenibles, certificats i reutilitzables que fomenten una economia circular

MENJAR I BEGUDES


✓ Oferiu opcions alimentàries sostenibles amb productes locals i de temporada


✓ Comproveu totes les opcions de càtering disponibles per als locals de restauració: coberteria i vaixella reutilitzables i compostables, productes a granel, evitant articles de plàstic d’un sol ús


✓ Oferiu fonts d’aigua a tot el recinte i ampolles recarregables


✓ Treballeu números precisos per a la restauració per tal d’evitar el malbaratament d’aliments


✓ Feu seguiment de les donacions d’excés d’aliments i col·laboració amb ONG locals

LOGÍSTICA


✓ Fomenteu la reducció de la circulació de camions i vehicles al recinte


✓ Optimitzeu la càrrega i l’embalatge dels enviaments, és a dir, reduïu la mida disminuint el farciment i el fleixament necessaris i feu una estimació adequada de la mercaderia requerida


✓ Prioritzeu els envasos que es puguin reutilitzar per a la mercaderia que entra i surt


✓ Fomenteu l’ús de vehicles de combustible alternatiu sempre que sigui possible (gas, híbrids, elèctrics…


✓ Eviteu l’ús d’envasos de plàstic i utilitzeu materials menys contaminants (cartró, tèxtil, fusta, etc.) que siguin reutilitzables, reciclables o que continguin components reciclats i/o certificats (FSC, PEFC…)

VIATGES I COMPENSACIÓ DE CARBONI


✓ Promoveu hotels que garanteixin la sostenibilitat i ofereixin formes de mobilitat sostenibles (trasllats en vehicle elèctric, lloguer de bicicletes, etc.)


✓ Fomenteu mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient com el transport públic, desplaçaments a peu i el cotxe compartit. Fira de Barcelona està connectada per metro, tren i autobús


✓ Oferiu als visitants l’opció de compensar el seu viatge


✓ Calculeu la petjada de CO2 del vostre esdeveniment i compenseu-la invertint en projectes mediambientals

ENERGIA


✓ Demaneu al recinte i/o als expositors que apaguin el consum elèctric durant la nit per reduir-ne el consum


✓ Sol·liciteu l’ús de llums LED en tota la construcció d’estands


✓ Apagueu els equips i els llums quan no s’utilitzin


✓ Establiu temperatures mínimes i màximes de calefacció i refrigeració per tal de minimitzar el consum energètic

LA GESTIÓ DE RESIDUS


✓ Elaboreu un pla de gestió de residus amb els nostres equips de Fira, identificant la segregació de residus necessària


✓ Utilitzeu els contenidors de reciclatge que ofereix Fira de Barcelona


✓ Reforceu la senyalització per ajudar a identificar la separació adequada de residus, fomentant les polítiques de reutilització i reciclatge de l’esdeveniment.


✓ Reutilitzeu o doneu els materials sobrants. Consulteu les diferents iniciatives de Fira per donar una segona vida als materials sobrants


✓ Contracteu patrulles de control de residus per fires per assegurar-vos de que els muntadors separen els residus i utilitzen correctament els contenidors de reciclatge.


✓ Recicleu la moqueta en rotllo o utilitzeu moqueta en llosetes.


✓ Recicleu cordons, motxilles i ampolles per reutilitzar


✓ Prioritzeu el lloguer de mobles i elements de decoració en lloc de comprar articles d’un sol ús


✓ Demaneu el vostre informe de gestió de residus i analitzeu les dades